Tuis

ecke kern christenensiklopedie

Welkom by die eCKE

Die elektroniese Christelike Kernensiklopedie (eCKE) is die verbeterde, opgedateerde en aangevulde elektroniese weergawe van die gedrukte CKE wat in 2008 by Lux Verbi.BM in samewerking met Bybel-Media verskyn het. Die eCKE is ‘n eerste van dié aard wat van meet af aan in Afrikaans geskryf is. Dit wil ‘n sleutel wees dat jy God, sy Woord, sy kerk, die wêreld, die geskiedenis, jou land, jou geloof en jouself ‘n bietjie beter kan verstaan. Lees meer…

In die kollig

DEIST, FERDINAND ETIENNE

DEIST, FERDINAND ETIENNE (1944–1997), gebore in die distrik Piketberg, het aan die Universiteit van Stellenbosch stu­deer, al sy grade met lof verwerf, en sy doktorsgraad in Semitiese Tale* onder leiding van prof Charles Fensham* behaal. As akademikus het hy vinnig opgang gemaak: eers aan die Universiteit van Port Elizabeth, daarna aan die Universiteit van Suid-Afrika… Lees Meer »

DOOIE SEE-ROLLE

DOOIE SEE-ROLLE. Die eerste van die Dooie Seerolle is gevind deur Bedoeïene in ’n grot naby Qumran*, in November of Desember 1946. Die gebied was toe onder Jordaniese beheer. Die jong Bedoeïene het in April 1947 die fragmente wat hulle uit die grot gehaal het, in Betlehem na ’n handelaar in oudhede geneem. Hy het… Lees Meer »

DU PLESSIS, JOHANNES (JOHN)

DU PLESSIS, JOHANNES (JOHN) (1868–1935), pastorieseun van Cradock, behaal sy BD in 1893 in Edinburg, Skotland. Sy eerste gemeente was Zastron in die Suid-Vrystaat waarvandaan hy in 1899 na die ge­meente Kaapstad, Seepunt-wyk, verhuis het. Du Plessis, verbonde aan die mediese diens, het die Boere tydens die Anglo-Boereoorlog* in die binneland pastoraal bygestaan. Mettertyd word… Lees Meer »

Kyk ook hier

 • FEES VAN DIE LIGTE. Kyk by: Feeste.
 • FEES VAN ONGESUURDE BRODE. Kyk by: Pasga; en ook: Feeste.
 • 1 EN 2 KONINGS (BYBELBOEKE)
  1 EN 2 KONINGS (BYBELBOEKE). Die twee Koningsboeke is die laaste twee boeke van die Deuteronomistiese geskied­werk*, ’n omvattende geskiedenis van Is­rael* wat begin by die uittog* uit Egipte* soos dit in Deuteronomium* vertel word en eindig by die val van Jerusalem* aan die einde van 2 Konings. Dit is egter nie ge­skiedenis ter wille... Lees Meer »
 • 1 EN 2 KRONIEKE (BYBELBOEKE)
  1 EN 2 KRONIEKE (BYBELBOEKE). Vir baie lank was die Kroniekboeke ’n afgeskeepte deel van die Ou Testament*. Die rede daarvoor is waarskynlik omdat dit oënskynlik ’n herhaling is van die geskiedenis van Ou Israel* wat reeds in die Samuel*- en Koningsboeke* aan die orde gekom het. Alreeds in die laaste twee eeue vC het... Lees Meer »
 • 1 EN 2 MAKKABEËRS
  1 EN 2 MAKKABEËRS. Kyk by: Apo­kriewe boeke.   MAKPELA. Abraham* het ’n stuk land waarop ’n grot was, by die Hetiet Efron gekoop as plek om Sara* te begrawe (Gen 23). Sara, en later Abraham, Rebekka*, Lea* en Jakob* is daar begrawe. Die grot van Makpela was geleë oos van Mamre in Hebron*. Dié... Lees Meer »
 • 1 EN 2 PETRUS (BYBELBOEKE)
  1 EN 2 PETRUS (BYBELBOEKE). Hierdie twee briewe* is deel van die groep “algemene sendbriewe” in die Nuwe Testa­ment*. Volgens die aanhef en slot is die twee Petrusbriewe tipiese antieke briewe. 2 Petrus (saam met Judas*) vertoon egter sterk kenmerke van ’n preek. Daar was vroeg reeds groot onsekerheid of dié briewe deel van die... Lees Meer »
 • 1 EN 2 SAMUEL (BYBELBOEKE)
  1 EN 2 SAMUEL (BYBELBOEKE). Samuel* was nie die skrywer van die twee Samuelboeke nie en hy is ook nie die hoofkarakter daarin nie. 1 Samuel begin wel met sy ma, Hanna*, se hartseer oor haar kinderloosheid. By die heiligdom in Silo* smeek sy vir ’n kind. Die priester Eli* verseker haar dat haar gebed... Lees Meer »

Borge

Uitgewer

Federasie van Afrikaanse
Kultuurvereniginge – Hoofborg

Christelike Lektuurfonds

Dagbreektrust

LW Hiemstra Trust

Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging

universiteit-van-pretoria-logo-ecke

Teologiese Fakulteit van die
Universiteit van Pretoria

Teologiese fakulteit van stellenbosch universiteit

Teologiese Fakulteit van die
Universiteit van Stellenbosch

Sidebar