Tuis

ecke kern christenensiklopedie

Welkom by die eCKE

Die elektroniese Christelike Kernensiklopedie (eCKE) is die verbeterde, opgedateerde en aangevulde elektroniese weergawe van die gedrukte CKE wat in 2008 by Lux Verbi.BM in samewerking met Bybel-Media verskyn het. Die eCKE is ‘n eerste van dié aard wat van meet af aan in Afrikaans geskryf is. Dit wil ‘n sleutel wees dat jy God, sy Woord, sy kerk, die wêreld, die geskiedenis, jou land, jou geloof en jouself ‘n bietjie beter kan verstaan. Lees meer…

In die kollig

JESUS, HISTORIESE

JESUS, HISTORIESE. Jesus* was nog altyd omstrede. Vroeg reeds is sy opstan­ding* ontken en beweer dat die dissipels sy lyk gesteel het (Matt 28:13). Die tweede-eeuse apokriewe Ebioniete-Evangelie ont­ken die maagdelike geboorte*, terwyl sekere Joodse geskrifte beweer dat Jesus die buite-egtelike kind van Maria*1 en ’n Romeinse soldaat was. Gnostiese* geskrifte ontken weer sy menslikheid…. Lees Meer »

OPSTANDING VAN CHRISTUS

OPSTANDING VAN CHRISTUS. Saam met Christus* se kruisiging*, is die geloof* in sy opstanding dié sentrale element van die Christologiese oortuigings in die Nuwe Testament* en die Christelike kerk*. Die Evangelies* en Handelinge* beskryf Chris­tus se opstanding as deel van die verhale oor Jesus*. In Paulus* se briewe* vorm Christus se dood* en opstanding die… Lees Meer »

PASGAMAAL / PAASMAALTYD

PASGAMAAL / PAASMAALTYD. Pasga kom van pesach (Hebreeus*) – om verby te gaan of oor te slaan. Dit verwys na die engel*2 van die Here wat, net voor die tiende plaag (Kyk by: Plae) Egipte* getref het, die huise van die Israeliete*, wat met bloed bestryk was, verbygegaan het, sodat die plaag hulle verbygegaan het… Lees Meer »

Nuut op die eCKE spyskaart

 • FEES VAN DIE LIGTE. Kyk by: Feeste.
 • FEES VAN ONGESUURDE BRODE. Kyk by: Pasga; en ook: Feeste.
 • 1 EN 2 KONINGS (BYBELBOEKE)
  1 EN 2 KONINGS (BYBELBOEKE). Die twee Koningsboeke is die laaste twee boeke van die Deuteronomistiese geskied­werk*, ’n omvattende geskiedenis van Is­rael* wat begin by die uittog* uit Egipte* soos dit in Deuteronomium* vertel word en eindig by die val van Jerusalem* aan die einde van 2 Konings. Dit is egter nie ge­skiedenis ter wille... Lees Meer »
 • 1 EN 2 KRONIEKE (BYBELBOEKE)
  1 EN 2 KRONIEKE (BYBELBOEKE). Vir baie lank was die Kroniekboeke ’n afgeskeepte deel van die Ou Testament*. Die rede daarvoor is waarskynlik omdat dit oënskynlik ’n herhaling is van die geskiedenis van Ou Israel* wat reeds in die Samuel*- en Koningsboeke* aan die orde gekom het. Alreeds in die laaste twee eeue vC het... Lees Meer »
 • 1 EN 2 MAKKABEËRS
  1 EN 2 MAKKABEËRS. Kyk by: Apo­kriewe boeke.   MAKPELA. Abraham* het ’n stuk land waarop ’n grot was, by die Hetiet Efron gekoop as plek om Sara* te begrawe (Gen 23). Sara, en later Abraham, Rebekka*, Lea* en Jakob* is daar begrawe. Die grot van Makpela was geleë oos van Mamre in Hebron*. Dié... Lees Meer »
 • 1 EN 2 PETRUS (BYBELBOEKE)
  1 EN 2 PETRUS (BYBELBOEKE). Hierdie twee briewe* is deel van die groep “algemene sendbriewe” in die Nuwe Testa­ment*. Volgens die aanhef en slot is die twee Petrusbriewe tipiese antieke briewe. 2 Petrus (saam met Judas*) vertoon egter sterk kenmerke van ’n preek. Daar was vroeg reeds groot onsekerheid of dié briewe deel van die... Lees Meer »
 • 1 EN 2 SAMUEL (BYBELBOEKE)
  1 EN 2 SAMUEL (BYBELBOEKE). Samuel* was nie die skrywer van die twee Samuelboeke nie en hy is ook nie die hoofkarakter daarin nie. 1 Samuel begin wel met sy ma, Hanna*, se hartseer oor haar kinderloosheid. By die heiligdom in Silo* smeek sy vir ’n kind. Die priester Eli* verseker haar dat haar gebed... Lees Meer »
 • 1 EN 2 TESSALONISENSE/THESSALONISENSE (BYBELBOEKE)
  1 EN 2 TESSALONISENSE/THESSALONISENSE (BYBELBOEKE). Tessalonika was die hoofstad van die Romeinse provinsie Masedonië* (Kyk by: Romeinse Ryk), en Paulus* het daar aangekom uit Filippi* met die Via Egnatia (Hand 17:1-9). Paulus se prediking* van Jesus* as gesalfde (Kyk by: Salf) Here*, het positiewe reaksie gehad en gelei tot die bekering* van veral talle heidene*,... Lees Meer »
 • 1 KORINTIËRS/KORINTHIëRS (BYBELBOEK).
  1 KORINTIËRS/KORINTHIëRS (BYBELBOEK). Pau­lus* het hierdie brief* waarskynlik geskryf tydens die lente (net voor Pinkster*, en met die oog op sy reis na Korinte* om daar te oorwinter, 1 Kor 16:6) tussen 53-55 nC (Hand 18:1-2, 12-17) vanuit Efese* (1 Kor 16:8) aan die gemeentes* wat hy in Korinte/Korinthe ge­stig het. Paulus word met ’n... Lees Meer »
 • 1 TIMOTEUS/TIMOTHEUS (BYBELBOEK)
  1 TIMOTEUS/TIMOTHEUS (BYBELBOEK), een van Paulus* se Pastorale briewe*, is gerig aan Timoteus*, Paulus se “ware kind in die geloof” wat as gemeenteleier in Efese opgetree het toe die brief geskryf is. Die brief word omraam deur ’n inleiding (1:1-20) en ’n kort, tipiese briefslot (6:21b). In die middel is daar opdragte aan Timoteus oor:... Lees Meer »

Borge

Uitgewer

Federasie van Afrikaanse
Kultuurvereniginge – Hoofborg

Christelike Lektuurfonds

Dagbreektrust

LW Hiemstra Trust

Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging

universiteit-van-pretoria-logo-ecke

Teologiese Fakulteit van die
Universiteit van Pretoria

Teologiese fakulteit van stellenbosch universiteit

Teologiese Fakulteit van die
Universiteit van Stellenbosch

Sidebar