ABIB

ABIB is die oorspronklike Kanaänitiese* naam vir die eerste maand (Maart/April) in die antieke kalender*. Later word hierdie maand Nisan genoem. Dit is die maand waarin die uittog* uit Egipte* plaasgevind het. Die Fees van die Ongesuurde Brode* asook die Pasga* of Paasfees word in hierdie maand gevier (Eks 13:4; 23:15; 34:18; Deut 16:1).

 

Sidebar