AFRIKAANSE SUSTERKERKE

AFRIKAANSE SUSTERKERKE is die tradisionele gesamentlike noemnaam vir drie van die Afrikaanse gereformeerde* kerke: die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika* (GKSA – die “Doppers”), die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika* (NHKA – die “Stoepsitters”), en die Nederduitse Gereformeerde Kerk* (NG Kerk/NGK – die “Gatjieponners”).

 

Sidebar