AGIMELEK

AGIMELEK is die naam van drie persone in die Ou Testament*:

  1. Die pa van die priester Abjatar* en hoof van die priesters in Nob. Hy het vir Dawid* onwetend gehelp om van Saul* te vlug (1 Sam 21:1-9).
  2. ’n Hetiet* in diens van Dawid (1 Sam 26:6).
  3. Die seun van Abjatar*. Hy het saam met Sadok* die priesterlike families in diensgroepe ingedeel (1 Kron 24:3).

 

Sidebar