AGIRAM

AGIRAM is een van die vyf seuns van Benjamin* volgens die sensusopname in Num 26:38. Die naam kom egter nie in die ander geslagsregister van die Benjaminiete in Gen 46:21 voor nie, wat tien seuns van Benjamin lys.

 

Sidebar