AKTUARIUS

AKTUARIUS. In sommige gereformeerde* kerke is die aktuarius lid van die moderatuur (Kyk by: Moderator) wat oor kerkregtelike sake (Kyk by: Kerkreg) geraadpleeg word. (Te onderskei van “aktuaris” = ’n amptenaar wat risiko vir ’n versekeringsmaatskappy bereken.)

 

Sidebar