AMORIETE

AMORIETE was, volgens Gen 15:19-21, een van die tien nasies wat in Kanaän* gewoon het vóór die Israeliete*. In Akkadies* dui die term “amurru”, waarvan Amoriet afgelei is, op die “weste/westerlinge”, met ander woorde, die volke wes van die eertydse Mesopotamië*. In die Ou Testament* is die aanduiding “Amoriet” gebruik vir die nie-Israelitiese inwoners van die berglande aan beide kante van die Jordaan*. Vir die Israeliete was die Amoriete die vyand.

 

Sidebar