ANANI

ANANI was die sewende seun van Eljoënai, ’n nasaat van Jojagin*, die voorlaaste koning van Juda* (1 Kron 3:24).

 

Sidebar