APOLOGETIEK

APOLOGETIEK. In die teologiese leerplan word daar soms tussen twee vakgebiede onderskei wat beide ten doel het om die waarhede van die Christelike* geloof* teenoor allerlei dwalleringe* te verdedig, naamlik polemiek en apologetiek. Waar die toespitsing in eersgenoemde op dwalings binne die Christendom self is (lerings van sektes* en ander Christelike stromings), gaan dit in die apologetiek oor die verweer teen onbybelse ideologieƫ en filosofiese beskouings wat die waarhede van die Christelike belydenis onder verdenking stel of selfs radikaal verwerp. Daar is egter teoloƫ wat die bestaansreg van die apologetiek afwys op grond daarvan dat dit sy vertrekpunt neem in die beskouings van die teenstanders van die Christelike geloof. Hulle argumenteer dat veel meer bereik kan word deur bloot die Christelike waarhede positief te stel.

PC Potgieter

Sidebar