ARPAGSAD

Arpagsad was volgens Gen 10:22 en 1 Kron 1:17 en 24 een van die seuns van Sem*. Hy is twee jaar ná die sondvloed* gebore (Gen 11:10). Hy was ʼn regstreekse voorsaat van Abraham* (1 Kron 1:24-27). Verder is daar niks van hom bekend nie.

 

 

Sidebar