ASER

ASER was die agste seun van Jakob*. Sy ma was Silpa*, die slavin van Lea* (Gen 30:12-13). Aser was die stamvader van die gelyknamige stam waarvan die stamgebied die heuwelagtige landskap in die weste van Gilead* beslaan het (Jos 19:24-31). Die naam “Aser” is moontlik afgelei van die naam vir die manlike genoot van die godin Asjera*.

 

Sidebar