ASIELSTEDE

ASIELSTEDE. Kyk by: Num 35:9-34; Deut 19:1-13 en Jos 20:1-9; en ook: Sigem*, Hebron* (Kirjat-Arba). Die ander asielstede was Kedes in Galilea op die Naftaliberge; Beser in die woestyn op die hoogvlakte van Ruben; Ramot in Gilead*, en Golan in Basan*.

 

Sidebar