ASUBA

ASUBA is die naam van twee vroue in die Ou Testament*.

  1. Die dogter van Silgi en vrou van Asa*, die koning van Juda* (1 Kon 22:42).
  2. Die vrou van Kaleb* (1 Kron 2:18).

 

 

Sidebar