BAESA

BAESA was die seun van Agija en die derde koning van die Noordryk, Israel*4. Hy het Nadab*, die seun van Jerobeam*, vermoor, hom as koning opgevolg en voortgegaan om die hele familie van Jerobeam uit te roei. Tydens sy regering van 24 jaar (906–883 vC) was daar gedurig grensoorloë tussen hom en Asa*, die koning van Juda*4 (1 Kon 15:16, 33–16:7).

Sidebar