BAPTIST CONVENTION OF SOUTH AFRICA

BAPTIST CONVENTION OF SOUTH AFRICA het in 1927 tot stand gekom as ’n voortvloeisel van die sg South African Baptist Missionary Society wat swart kerke in Suid-Afrika gestig het. Die Baptist Convention is ook lid van die Baptist Union of Southern Africa*. Hulle hoofkantoor is in Yeoville in Johannesburg.

 

Sidebar