BEËLJADA

BEËLJADA is een van die dertien seuns van Dawid* wat in Jerusalem* gebore is (1 Kron 14:7). Elders in die Ou Testament* (2 Sam 5:16; 1 Kron 3:8 en deurgaans in die 1983-vertaling) word sy naam gegee as Eljada (“God ken/weet”). Die naamsverandering dui waarskynlik op pogings om sekere name te suiwer van verwysing na die god Baäl*.

Sidebar