BEN-ABINADAB

BEN-ABINADAB was streekbestuurder in die berggebied van Dor*, een van die twaalf streke wat elk vir ’n maand lank verant­woordelik was vir die onderhoud van Salomo* se koninklike hof (1 Kon 4:7). Hy was ge­troud met Salomo se dogter, Tafat.

 

Sidebar