BISEKSUALITEIT

BISEKSUALITEIT dui op seksuele neigings wat gerig is op individue van die eie én die teenoorgestelde geslag. Biseksualiteit staan êrens tussen heteroseksualteit* en homoseksualiteit*. Biseksuele oriëntasie sou omskryf kon word as verwysend na die liefde, emosionele betrokkenheid, seksuele aangetrokkenheid en gedrag tussen mense van dieselfde én teenoorgestelde geslagte. (Kyk ook by: Seksualiteit.)

 

Sidebar