CONFUSIUS

CONFUSIUS is in 551 vC as K’ung-fu-tzu gebore. Die basis van sy leer was die begrip van menslikheid (jen). Kyk verder by Confusianisme.

Sidebar