DERBE

DERBE was ’n stad in die suid-ooste van Likaonië, ’n streek in die Romeinse (Kyk by: Romeinse Ryk) provinsie Galasië* in Klein-Asië* (vandag Turkye). Paulus* doen tydens sy eerste (saam met Barnabas*) en tweede (saam met Silas*) sendingreise hier aan (Hand 14:21; 16:1). Baie mense kom hier tot geloof*. Gaius was een van hierdie gelowiges en ook ’n reisgenoot van Paulus (Hand 20:4).

Sidebar