ENHIPOSTASIE

ENHIPOSTASIE is die leer dat die mens­like natuur van Jesus Christus* onself­standig is en net in die vereniging met die Goddelike natuur kan bestaan. (Kyk by: Anhipostasie.)

Sidebar