ENOS

ENOS was die seun van Set* en die kleinseun van Adam* (Gen 5:6-11). Die naam beteken letterlik “sterflike man”. Hy het 905 jaar oud geword. In die dae van Enos het mense begin om die Naam van die Here* op ’n geordende manier met sistematiese aanbidding aan te roep (Gen 4:26).

Sidebar