EPAFRAS

EPAFRAS is moontlik ’n verkorte vorm van Epafroditos*, maar is nie dieselfde persoon waarna in Fil 2:25 verwys word nie. Filem 23 identifiseer Epafras as Paulus* se medegevangene wat saam met hom groete aan Filemon* stuur. Kol 1:7 en 4:12 verwys ook na (moontlik dieselfde) Epafras as ’n mededienskneg en ’n medegelowige. Kol 1:5b-8 se beskrywing van Epafras as iemand wat die Kolossense* onderrig het in die evangelie* en hard gewerk het vir Laodisea* en Hierapolis se mense, het die gedagte laat ontstaan dat hy moontlik die stigter van die Kolosse-gemeente, en werksaam in die ander twee gemeentes*, was.

 

Sidebar