EPISKOPALISME

EPISKOPALISME. In die breë sin van die woord dui hierdie term op ’n kerklike stelsel waar die biskop* ’n belangrike rol speel (Kyk by: Episkopaat). In enger sin verwys dit na die Anglikaanse* Kerk in die Vere­nigde State van Amerika, die Episko­paalse Kerk.

Sidebar