ERASTUS

ERASTUS was ’n algemene naam in Bybelse tye wat drie keer in die Nuwe Testament* voorkom. 1. ’n “Helper” van Pau­lus* wat saam met Timoteus* uit Efese* na Masedonië* gestuur word (Hand 19:22). 2. “Stadstesourier” wat deur Paulus groete aan Christene* in Rome stuur (Rom 16:23). Dié amptelike titel, wat in talle inskripsies voorkom, se presiese betekenis is vaag. Hy was waarskynlik ’n belangrike en welvarende persoon in die gemeenskap wat munisipale fondse geadministreer het. 3. ’n Medewerker van Paulus wat in Korinte* agterbly toe Paulus verder gereis het (2 Tim 4:20).

Sidebar