ESARHADDON

ESARHADDON beteken “oorwinnaar”. Esarhaddon was die seun van Sanherib* (2 Kon 19:37) en hy was een van die magtigste konings van Assirië*. Hy is die enigste van die Assiriese konings wat ook in Babilon* geregeer het waar hy vir homself ’n paleis laat bou het. Sy Babiloniese heerskappy het vir 13 jaar geduur, 680–667 vC.

Sidebar