ETAN

ETAN. Hoewel daar ander persone met hierdie naam voorkom (1 Kon 4:31; 1 Kron 2:6), is die bekendste die seun van Kisi uit die Levitiese familie van Merari (1 Kron 6:44). Volgens Kronieke* het Dawid* die sangers van die tempel* in drie familiegroepe georganiseer. Een groep is deur Etan gelei. In sekere gedeeltes lyk dit of Etan later op die toneel verskyn het en Jedutun* as sanger vervang het.

Sidebar