EUNICE

EUNICE was die ma van Timoteus*, Pau­lus* se bekende medewerker. Sy was ’n Joodse* vrou wat die evangelie* aanvaar het, getroud was met ’n Griek in ’n gemengde huwelik, wat dalk verklaar waarom Timoteus nie besny is nie (Hand 16:1, 3). Sy word in 2 Tim 1:5 aangeprys vir haar voorbeeldige geloof* en in 3:14-15 word na haar noukeurige opvoeding van Timoteus verwys.

Sidebar