EUODIA

EUODIA, Sintige en Klemens was mede­werkers van Paulus* in die gemeente* van Filippi* (Fil 4:2) “in diens van die evange­lie*” (Fil 4:3). Paulus berispe vir Euodia en Sintige en maan hulle tot eensgesindheid. Paulus gee geen aanduiding van waaroor hulle verskil het nie, maar die feit dat hy dit nodig vind om hulle by die naam te noem, suggereer dat hulle een of ander leiersrol binne die gemeente gespeel het en dat hulle verskille ’n invloed op die gemeente gehad het.

Sidebar