FEDERALISME

FEDERALISME. Hierdie woord, wat ook ’n staatkundige term is, het in die teologie* ’n heel tegniese betekenis. Dit is afgelei van die Latyn foedus wat “verbond” beteken. Oor die leer van die erfsonde* word gevra op watter gronde die sonde van Adam* en Eva* destyds in die paradys* vandag aan ons toegereken word. Hierop is tradisioneel twee antwoorde verstrek. Die eerste – genoem realisme – het geredeneer dat ons almal, die biologiese nageslag van Adam, as ’t ware self “in die liggaam van die stamva­der” gesondig het (vgl Heb 7:10 vir ’n analoë geval). Hierteenoor sê die federa­lisme dat ons almal in ’n verbond van God met Adam ingesluit is. Ons verbondshoof, Adam, se sonde word nou vir ons toegere­ken, net soos Christus* die tweede Ver­bondshoof, se gehoorsaamheid ook vir ons toegereken word (vgl Rom 5:12-21).

Die probleem is dat nie een van dié twee redenasies regtig afdoende verduidelik hoe Adam se sonde op ons betrekking kan hê nie. Volgens die Skrif* is daar so ’n verband (vgl behalwe Rom 5 ook 1 Kor 15:22), maar hoe dit werk, kan klaarblyklik nie bevredigend verklaar word nie. Daarom bly federalisme, net soos realisme, slegs ’n menslike teorie.

Sidebar