FREDERIK DIE WYSE

FREDERIK DIE WYSE (1463–1525), die koning van Sakse (1486–1525), staan bekend as die grondlegger van die Universiteit van Wittenberg (1502). Hy was ’n voorstander van geletterdheid en die kunste en het ’n groot bewondering vir Erasmus* gehad. In sy tyd het Wittenberg die tuiste en intellektuele sentrum van die Reformasie* geword. Hy het ook die kasteelkerk in Wittenberg laat bou – waar Luther* sy 95 stellings teen die deur opgesit het. Sy groot historiese nalatenskap is die koninklike beskerming wat hy gedurende die Inkwisisie* aan Luther verleen het. Hy het geglo dat Luther onregmatig vervolg is.

Sidebar