FREE METHODIST CHURCH IN SOUTH AFRICA

FREE METHODIST CHURCH IN SOUTH AFRICA het in 1890 tot stand gekom en maak deel uit van die Metodiste-kerklike groepering in Suid-Afrika (Kyk by: Metodisme.) Hulle hoofkantoor is in Rosslyn naby Pretoria geleë. Hulle het ongeveer 7 000 lidmate (2012) en het vier streekskonferensies: een in die Goudveld, een elk in noordelike en suidelike kwaZulu-Natal, en een in die Oos-Kaap.

Sidebar