FREIE EVANGELISCH LUTHERIS­CHE KIRCHE

FREIE EVANGELISCH LUTHERIS­CHE KIRCHE. Hierdie groepering, wat in 1892 tot stand gekom het, maak deel uit van die Lutherse* tradisie in Suid-Afrika, maar staan redelik onafhanklik van die hoofstroom. Hulle hoofkantoor is in Arcadia in Pretoria. Hulle het ongeveer 3 000 lidmate (2012) en ’n tweemaandelikse nuusbrief, Bekennende Luthe­rische Kirche.

 

Sidebar