FUNDAMENTALISME (2)

FUNDAMENTALISME (2) in die algemeen is die (onverdraagsame) verabsolutering van ’n bepaalde gedagterigting asof dit die enigste geldige sou wees – of dit nou Christelike fundamentalisme, Islamitiese fundamentalisme, kommunisme, nasionaal-sosialisme of nasionalisme sou wees.

 

Sidebar