GABRIËL

GABRIËL is die naam van ’n engel*. Gabriël beteken “man van God”. Hy leef in God se teenwoordigheid (“staan in diens van God”, Luk 1:19). Dit beklemtoon sy belangrikheid. Hy is dus God se gesagvolle boodskapper. Hy het vir Daniël* die tyd ná die ballingskap* verklaar (Dan 8:16-26; 9:21-27), en die geboorte van Johannes die Do­per* (Luk 1:11-20) en Jesus* (Luk 1:26-38) aangekondig.

Sidebar