GANANJA

GANANJA was die seun van Assur*, ’n Benjaminiet uit Gibeon*. Hy was ’n vals profeet wat opgetree het tydens die rege­ring van Sedekia*, koning van Juda*4. In die vierde jaar van sy regering, in die jaar 595 vC, het Gananja vir Jeremia* teengestaan en in die tempel* geprofeteer dat die Here* twee jaar later die “juk sou verbreek wat deur koning Nebukadnesar* van Babel* gesit is op die nek van al die nasies” (Jer 28:1).

Sidebar