GEDALJA

GEDALJA was die seun van Pasgur en het homself in die hoogste politieke kringe bevind in die dae van Sedekia* (Jer 38:1-6). Gedalja en drie ander Judese leiers het vir koning Sedekia oortuig dat Jeremia* besig was om die regering te ondermyn deurdat hy verkondig het dat hulle hulleself moes oorgee aan die Babiloniërs*.

Sidebar