GEHENNA

GEHENNA het oorspronlik verwys na die vallei van die seuns van Hinnom*. Dit is ’n diep, smal gebied aan die suidkant van Jerusalem*, waar mense hulle kinders geoffer het aan Molek* (2 Kron 28:3; 33:6; Jer 7:31; 19:2-6). Die vallei het later ’n plek geword waar die rommel van die stad gegooi is. Die dooie liggame van misdadigers en diere is op die rommelhoop gegooi en verbrand. Daar was altyd brande in die vallei en dit het mettertyd ’n plek geword wat simbolies was van ewigdurende vernietiging.

Sidebar