GERSOM

GERSOM was die seun van Moses* en Sippora* (Eks 2:22). Sy geboorte is ’n herinnering aan die tyd wat Moses in Midian* oorgebly het. Gersom verteenwoordig die Levitiese familie wat geassosieer word met priesterlike diens by Dan* (Rig 18:30). 1 Kro­nie­ke* assosieer Gersom en sy familie met die Levitiese geslagstruktuur (1 Kron 23:15-24). Een van sy seuns, Subael, word in 1 Kron 26:24 die hoofampternaar genoem wat verantwoordelik was vir die toesig oor die skatte.

Sidebar