GOG EN MAGOG

GOG EN MAGOG. Daar word in die Bybel* na verskeie persone of gebiede met die naam Gog verwys.

  1. ‑Gog was ’n seun van Joël* en afstamme­ling van die stam van Ruben* (1 Kron 5:4).
  2. ‑Hy is die hoofregeerder van Mesek en Tubal (Eseg 38:2-3; 39:1-16): waarskynlik ’n eskatologiese* figuur wie se gebied bekend was as die land van Magog. Hierdie leier sou uit die noorde ’n finale bedreiging vir Israel* wees, terwyl lg die seën geniet van die Messi­aanse era. (Kyk by: Messias.)
  3. ‑In Op 20:7 word Satan* losgelaat en gaan hy na die nasies van die vier hoeke van die aarde, Gog en Magog, om sy leërs te monster vir die finale stryd teen God. (Kyk ook: Magog en Gog.)
Sidebar