GOSEN

GOSEN is die noord-oostelike deel van Onder-Egipte in die Nyldelta – die naaste aan Kanaän*. Dit was die plek waar die Israeliete* (of ten minste Efraïm* en Manasse*) gebly het tydens hulle verblyf in Egipte*. Die voorraadstede Rameses* en Pitom*, waar die Israeliete dwangarbeid verrig het, was in Gosen geleë (Eks 1:11).

 

Sidebar