GRIEKS-ORTODOKSE KERK

GRIEKS-ORTODOKSE KERK, wat een van die kleiner kerklike groeperinge in Suid-Afrika uitmaak, het sy vroeë oorsprong in die splitsing tussen die Westerse en Oosterse Christendom* gehad. Saam met die Russies-Ortodokse Kerk vorm dit die twee hoofgroeperings van die Ortodokse of Oosterse Christendom. Die Grieks-Ortodok­se Kerk en sy verwante kerke het groot getalle aanhangers veral in Griekeland en in Noord-Afrika. Hulle Suid-Afrikaanse hoof­kantoor is in Houghton in Johannes­burg geleë, en in Suid-Afrika is daar twee aartsbiskoppe. Hulle het ongeveer 23 000 lidmate in Suid-Afrika (2015). Een van die stremmings waaronder hulle gebuk gaan, is die feit dat die kerk soms te sterk as ’n kulturele instelling gesien word.

Sidebar