GROOTE, GEERT

GROOTE, GEERT (1340–1384), was ’n Nederlandse mistikus (Kyk by: Mistiek) en stigter van die Broeders der Gemeene Leven, oftewel Devotio Moderna. Nadat hy sy studie in Parys voltooi het, trek hy hom vir twee jaar in ’n klooster* terug. Ná sy ordening tot diaken*2 begin hy teen misstande in die kerk* preek. Sy kritiek wek weerstand by die kerkowerhede, maar voordat daar teen hom opgetree kon word, sterf hy aan die pes.

In sy preke en geskrifte propageer Groote ’n asketiese lewe voor God en gemeenskaplike besit. (Kyk by: Askese en: Asketisme.) Sy volgelinge vestig hulle te Win­des­heim, Duitsland.

Thomas à Kempis* se bekende Imitatio Christi (Die navolging van Christus) is duidelik deur Groote geïnspireer en dié ge­skrif word soms selfs aan hom toege­skryf.

Vir verdere lees: Thomas à Kempis 2004. Die navolging van Christus. Wellington: Lux Verbi.BM.

Sidebar