GULDA

GULDA is ’n vroue-profeet in Jerusalem* na wie koning Josia* afgevaardiges stuur (sien 2 Kon 22) om die woord van God te hoor nadat ’n wetboek in die tempel* ontdek is wat baie jare nie gebruik is nie. Hulda bring soos die ander profete van haar tyd ’n boodskap van oordeel as Israel* nie sou luister na die wet* nie, maar terselfdertyd ’n boodskap van genade* as hulle wel gehoor gee.

Sidebar