HABIRU

HABIRU is ’n groep nomade en semi-no­made wat gedurende die tweede millenium vC in Mesopotamië* rondbeweeg het. Hulle het uit Semitiese* en nie-Semitiese elemente bestaan. Die fonetiese ooreenstemming tussen die terme Habiru en Hebreër* het sommige geleerdes laat vermoed dat die Israelitiese* aartsvaders* deel van die Ha­biru kon gewees het. Volgens die Nuzi-ta­blet­te het sommige Habiru geleidelik hulle nomadiese lewenstyl afgesê en in die stede en dorpe gaan woon waar hulle as daglo­ners, ambagsmanne en musikante gewerk het. In sommige gevalle het die Habiru hulle gewend tot aggressiewe aanvalle op klein gemeenskappe en karavane.

 

Sidebar