HALLEL

HALLEL is afgelei van die Hebreeus* halal (om te prys, loof). Dit dien as aanduiding vir groepe lof- en dankpsalms waarin die frase “loof die Here*” voorkom (Ps 104–106; 111–118; 120–136; 146–150). Hierdie groepe is onderskeidelik gebruik by die Israelitiese* feeste* soos Paasfees, Fees van die Weke (Pinkster) en Loofhutte. (Kyk by: Feeste in die Ou Testament.). Later is dit ook by Hanukka en Nuwemaanfeeste gebruik, sowel as in sinagogedienste ná 70 nC. Die be­kendstes was die sogenaamde Egiptiese hallel (Ps 113–118) en Groot hallel (Ps 120–136).

Sidebar