HAMAN

HAMAN was die gunsteling-amptenaar van koning Ahasveros* (Griekse* naam: Xerxes*1) van Persië* (Ester 3:1). Hy was ’n Agagiet wat beplan het om die Jode* uit te wis toe Mordegai*, Ester* se oom, nie aan hom eer wou bewys nie. Die plan is verydel met die tussenkoms van Ester. Haman is toe opgehang aan dieselfde galg wat hy vir Mordegai laat bou het. Sy naam word van­dag nog spreekwoordelik gebruik vir ie­mand wat self deur sy eie planne verongeluk.

Sidebar