HEBRON

HEBRON was vroeër bekend as Kirjat-Arba, geleë omtrent 30 km suid-suidwes van Jerusalem*. Dit is die stad in Palestina* wat die hoogste geleë is (927 m bo seevlak). ’n Aantal gebeure in die Abraham-verhale in Gen 12–25 speel hier af. Abraham* koop hier die Makpelagrot by die Hetiete*. Dié grot sou die begraafplaas van die aartsva­ders* word. Abraham, Isak* en Jakob*, asook die aartsmoeders, Sara*, Rebekka* en Lea*, word hier begrawe. Die antieke stad Hebron* is gebou sewe jaar vóór die Egiptiese stad Soan (Num 13:23). Dit is ook as een van die asielstede* aangewys. Tydens die verdeling van die land het Kaleb* He­bron in die gebied van Juda*2 as eie grond­gebied ontvang omdat hy en Josua*, die twee verkenners, aanbeveel het dat die land wel inneembaar is. Hebron is geleë in die gebied wat die moderne Israel vanaf 1967 beset het.

Sidebar