HEGESIPPUS

HEGESIPPUS (circa 110–180) kan as die eerste werklike kerkgeskiedkundige (Kyk by: Kerkgeskiedenis) uit die vroeë eeue van die Christendom* beskou word.

Om en by die middel van die tweede eeu, onderneem Hegesippus, ’n bekeerling uit die Jodendom (Kyk by: Jode), ’n reis vanuit sy ge­boor­teland Palestina*. Hy reis na Rome* en op pad besoek hy heelparty biskoppe*. Tot sy verwondering hoor hy dieselfde leer by almal van hulle. Hy bereik Rome toe Anice­tus die biskop, oftewel die pous*, van Rome was (iewers tussen 155 en 160 nC dus). Ook in Rome vind Hegesippus dat die leer van die apostels* suiwer oorgedra is.

In sy Memoirs, in vyf boeke, het hy die Gnostisisme* weerlê. Hierdie werk het slegs behoue gebly deur aanhalings in die Kerk­ge­skiedenis van Eusebius* van Sesarea. Hierdie werk lê klem op die vroeë geskiedenis van die kerk* in Jerusalem*. Hegesippus het skynbaar geglo dat ketterye* verkeerd bewys kan word deur die geskiedenis van die opeenvolging van biskoppe in behou­­den­de bisdomme, soos Jerusalem en Rome, oor te lewer as ’n bewys van orto­dok­sie*.

Hegesippus het blykbaar nog ’n ander werk geskryf – ’n lys van al die vroeë bis­koppe van die kerk in Rome, en dus van die eerste “pouse”. Hierdie lys is deur Epifanius oorgelewer.

Sidebar