HERAKLEITOS

HERAKLEITOS (6de eeu vC) is ’n filosoof uit die adelstand wat in Efese gewoon het. Hy is bekend uit die boekrol met segginge wat onder sy naam oorgelewer is. Hera­- k­leitos was nie ’n Christen* nie, omdat hy lank vóór Christus* se koms gelewe het. Hy word egter dikwels deur Christelike skry­wers tot en met die 13de eeu nC aangehaal.

Herakleitos het, soos Plato en Aristoteles, geleer dat alles in flux is. Niks het dus ’n vaste betekenis nie, omdat alles vloeiend is. Herakleitos het egter in God die vastigheid gevind wat mense rigting gee in ’n werklikheid wat aanhoudend verander. Christe­li­ke skrywers het hom veral aangehaal oor die morele implikasies van sy leer. Hera­- k­leitos wou mense leer om “wakker” te lewe, dit is, in kontak met hulle omgewing. Goeie gedrag is om volgens ’n goeie gemiddelde te lewe, wat wil sê: die middeweg te volg. Aangesien uiterstes altyd, volgens Hera­- k­leitos, vloeiend is en besig is om te verander, is dit elke mens se uitdaging om die korrekte spanning tussen hierdie bewegen­de uiterstes raak te sien en daarvolgens te lewe.

Om die middeweg te kan volg tussen ui­ters­tes wat ’n mens wil oorweldig, is om God te verstaan, sê Herakleitos. God is lo­gos, wysheid, die insig om ’n verstandige lewe te lei.

Sidebar